คลังข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ภาคใต้)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) โดยกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี (สท.) มีการจัดประชุมปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคม ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ้นตั้น กรุงเทพฯ

PHOTO 20150911 090958

ผู้ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในครั้งนี้

โดยวิทยากร นายวชิรจักร นือขุนทด

PHOTO 20150911 100824

ภาพผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

PHOTO 20150911 100735

PHOTO 20150911 100818

 

การประชุมจัดเก็บ SRS เขต กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่1)

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บความต้องการซอฟต์แวร์ระบบงาน(Software Requirement Specification : SRS)

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศกิจการเด็กและเยาวชน ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมปริ้นตั้น กรุงเทพฯ

PHOTO 20150910 090719

การประชุมเชิงปฏบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศกิจการเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมปริ้นตั้น กรุงเทพฯ วันที่ 10 กันยายน 2558 

PHOTO 20150910 153727โดย วิทยากร นายวชิรจักร นือขุนทด

ภาพบรรยาการการประชุม

PHOTO 20150910 091208

ผู้ร่วมเข้าประชุมให้ความสนใจ และ ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี

PHOTO 20150910 153110 PHOTO 20150910 153148

การประชุมจัดเก็บ SRS เขต กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่2)

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บความต้องการซอฟต์แวร์ระบบงาน(Software Requirement Specification : SRS)

ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ

Page 1 of 2

Please publish modules in offcanvas position.