การประชุมปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ภาคใต้)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) โดยกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี (สท.) มีการจัดประชุมปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคม ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา

Please publish modules in offcanvas position.