ดาวน์โหลด

Print

1. คู่มือการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
2. คู่มือการใช้งานระบบส่งต่อข้อมูลผู้ใช้บริการ
3. วีดีโอการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
4. Driver เครื่องสแกนลายนิ้วมือ